Main menu

Szülői tájékoztató a tankönyvrendelésről 2018/2019-es tanévre

 

A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

Jogszabályi háttér:

  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  • 20/2012. EMMI rendelet
  • A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény
  • 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
  • Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról
  • 2016. évi XC. törvény 7. melléklet
  • 1265/2017. (V. 29.) Kormányhatározat

 

Általános információk:

A tankönyveket az iskola megrendeli a diákok részére. A megrendelhető tankönyvekről április folyamán minden diák listát kap, amelyen jelölni kell, hogy mely könyveket kívánja megrendelni, illetve ingyenes tankönyvellátásra való jogosultságát, az iskola által kiadott nyomtatványon kell benyújtani. A 2018-2019-es tanévben az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket. A 10-11-12. évfolyamonok csak az a tanuló, aki ingyenességre való jogosultságát igazolni tudja. Ezeket a nyomtatványokat minden esetben szülőnek alá kell írnia, és vissza kell küldenie. Legkésőbb 2018. április 16 – ig. (Tankönyvfelelősnek, illetve az osztályfőnöknek személyesen vagy az iskola címére: 4400 Nyíregyháza, Búza utca 1-3. vagy e-mail-ben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 

A tankönyvrendelés a http://szuloifelulet.kello.hu/ oldalon is követhető.

A megrendelt - és a szülő által le nem mondott - tankönyvek az iskolába érkeznek augusztus végén. Az át nem vett tankönyveket az iskola nem visszáruzhatja, az a szülő feladata. A tankönyvosztás idejéről augusztusban, illetve a tankönyvek árának fizetéséről (az iskola honlapján: www.muveszetinyh.hu) adunk majd a későbbiekben tájékoztatást.

 

A tankönyvtámogatás igénybevétele:

Igénylőlapot a szülői értekezleten az osztályfőnököktől átvehetik, vagy az iskola honlapjáról letölthetik, vagy az iskola könyvtárában is átvehetik. A kitöltött igénylőlapokat legkésőbb 2018. április 16-ig juttassák el az iskolába. Ekkor lehetőleg a szükséges igazolásokat is küldjék el az igényléssel. (Egyéb tudnivalók az igénylőlapon).

 

A tankönyvtámogatás biztosítása:

A támogatott tanulók valamennyi tankönyvet könyvtárból kapják. A könyvtárból kapott könyvekben leltári szám van. A leltári számmal ellátott - könyvtári állományban levő könyveket - tanév végén vissza kell hozni a könyvtárba. Kivéve azokat, amelyekre még szüksége van a diáknak. A könyvekbe beleírni sem tollal, sem ceruzával nem szabad. A könyvek megrongálódása vagy elvesztése esetén a szülőnek pótlási kötelessége van.

Ha a tankönyvtámogatásban részesülő tanuló számára valamely könyvet szeretnék megvásárolni, akkor ezt önállóan kell a KELLO (Könyvtárellátó) webshopjában vagy más könyvesboltban beszerezni. (Ebben segítséget tud adni a tankönyvfelelős).

 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak azok a tanulók: akiknek szülei normatív kedvezmény iránti igényt nyújtanak be (a nyomtatványt az osztályfőnök adja oda a tanulónak). A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni szükséges.

Normatív kedvezményre jogosult igazolást adhatnak be:

 

Normatív kedvezményre jogosult Szükséges igazolás
tartósan beteg emelt összegű családi pótlék igazolása vagy szakorvosi igazolás
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékos együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él családi pótlék igazolása (elfogadható bérjegyzék, számlakivonat, postai igazoló szelvény is)
nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult a települési önkormányzat határozata 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a települési önkormányzat határozata
a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül gyámhatósági határozat

 

Igazolás hiányában a tankönyvek árát a szülőnek ki kell fizetnie!

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk:

  • tankönyvkölcsönzéssel,
  • használt tankönyvek biztosításával,
  • az állami normatíva felhasználásával biztosítja.

 

Amennyiben a tanuló ingyenességre (normatív támogatásra) való jogosultsága a tankönyvrendelés után keletkezik, akkor az itt letölthető igénylőlap kitöltve, valamint a hozzá tartozó igazolás 2018. szeptember 1-ig leadható az osztályfőnöknek vagy a tankönyvfelelősnek.