Main menu

A festő szakma képzése során a festészet alaptechnikái, az anyagismerettől a művészi kivitelezésig sajátíthatók el, amelyek az alkotó tevékenységben való jártasságot alapozzák meg. A tantervi követelmények gerincét a különböző festészeti technikák ismerete alkotja, mint a murális technikák (mozaik, ólmozott üveg, falfestészet),és a pasztell, tempera- , akryl- , és olajfestészet.

„ A festő olyan vizuális, művészeti alapképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet különböző területein (táblakép, murális feladatok) esztétikai, szakmai feladatokat lát el. Alkalmazza a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat. Ismeri a korszerű szakmai szemléleti elvárásokat. Széles körű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása képessé teszi tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is, továbbá tanulmányai folytatására művészeti főiskolákon, egyetemeken.”

(Részlet az Országos Képzési Jegyzék szakvizsga követelményeiből)