Main menu

A középfokú keramikusképzés legmagasabb szintű végzettségét adja az iskola. A négy plusz egy éves képzés során a tanulók a szakma minden fontos területén ismereteket szereznek.

„ A keramikus olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint kerámiatechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg a kerámia különböző területein adódó szakmai feladatok terveit, majd tervek alapján a kívánt szinten különféle alapanyagokból kivitelezi az adott kerámiatárgyakat, alkalmazva az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket. Ismeri és használja a kor követelményeinek megfelelő technológiákat a kézműves, a gyári és autonóm kerámia területen, és figyelembe veszi ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait. Tudása alapján vállalkozóként önálló kerámiatervezési és gyakorlati munkát végezhet, illetve tanulmányait a különböző művészeti egyetemeken folytathatja.”

(Részlet az Országos Képzési Jegyzék szakvizsga követelményeiből)

Az agyagból készült tárgyakra a hasznosság, a szépség, az alkotó fantázia és a formák végtelen változatossága jellemző. A kerámiaművesség tárgyalkotó művészet, mely részben a szobrászat és a festészet technikáit alkalmazza.

Az oktatásban a kerámiaművesség elsajátítása az egyéni kreativitás kibontását teszi lehetővé. Növeli a vizuális érzékelést, az előrelátó tervezés képességét, és kitartásra ösztönöz.