Main menu

 „Az ötvös olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg az ötvösség különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- értelmezni vagy önállóan elkészíteni az ötvös feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten, különböző anyagokból kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle ötvös tárgyakat, illetve azok alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított, szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket

- a kor követelményeinek megfelelően ismerni és használni a tradicionális, illetve modern technológiákat a kézműves és az ipari fémművesség területein és figyelembe venni ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait

- tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan ötvös (fémműves) gyakorlati munkát végezni vagy tanulmányait aranyműves szakképzésben, illetve a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytatni”

 

Az ötvös, fémműves szakmai ismeretek tanításának célja a kor követelményének megfelelő olyan sokoldalúan képzett szakember képzése, aki művészeti, művészettörténeti, rajzi, színtani és manuális kultúrával rendelkezik, magas színvonalon képes ékszerek, fémből készült használati tárgyak, cégérek, portálok stb. tervezésére, ábrázolására és ezek kivitelezésére. Olyan szakember képzése, aki ismerve az ötvösség hagyományos és újabb anyagait, az azokkal való bánást, a hagyományos és modern eszközöket és technológiát képes az előzetesen megbeszélt követelmények, elképzelések rögzítése után önállóan elkészíteni a szakmai feladatok tervvázlatait, azok variációit, majd kivitelezni a kész munkát.