Main menu

A szobrász szakmai képzésen belül díszítőszobrász képesítésre is felkészítjük a tanulóinkat.

„ A szobrász a szakma területén képes önállóan, alkotó módon megoldani feladatokat, használni a szobrászat hagyományos és új anyagait (agyag, kő, fa, fém, gipsz, műanyag) és eljárásait (mintázás, faragás, öntés, domborítás). Művészi és művészettörténeti ismeretei alapján képes bizonyos szintű tervezési és kivitelezési feladatok megoldására, valamint a tanulmányok folytatására a művészeti egyetemeken.”

„A díszítőszobrász új és felújításra váró, vagy műemléképületek díszítő gipszszobrászati munkáit végzi. Stílus- és eljáráshű módon old meg rekonstrukciós feladatokat. Vizuális, rajzi és plasztikai képzettsége alapján kül- és beltéri épületdíszítő elemek prototípusait készíti el, valamint ezek sokszorosításához szükséges, különböző anyagú gyártóformákat. Restaurálja a sérült díszítőelemeket, részt vesz a sorozatgyártásban és a díszítőelemek helyszíni elhelyezésében. Elvégzi a kész munkák felületkezelését.”

(Részlet az Országos Képzési Jegyzék szakvizsga követelményeiből)

 

A gondolat láttatására képessé kell válnunk, amit hosszú tanulási folyamat előz meg. Egyszerű, természetben előforduló tárgyak mintázásával kezdve (kavics, csiga, termésforma) ismerkednek a tanulók a formával, tömeggel, belső arányrendszerekkel, a 4+1 év alatt eljutva az emberábrázolásig.