Main menu

A NYÍREGYHÁZI MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
2018/2019es tanévben induló osztályainak
FELVÉTELI RENDSZERE ÉS KÖVETELMÉNYE

 

Táncművészeti tagozat felvételi követelménye

Feladatellátási hely kódja: 002

Kód: 3001      Néptáncos

Kód: 3002      Kortárs-, moderntáncos

 

A tagozat felvételi rangsorát a hozott pontszámok és az alkalmassági vizsgán szerzett pontszámok összege alapján állapítjuk meg.

A hozott pontszámokat a tanuló 7. osztály évvégén és 8. osztály félévkor magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, ének-zene, testnevelés tantárgyakból szerzett érdemjegyeinek összege adja. Maximálisan szerezhető összes hozott pontszám: 70 pont

A gyakorlati alkalmassági vizsgán kapott pontszám adja a szerzett pontokat. 

Maximálisan szerezhető összes szerzett pontszám: 140 pont

 

 

A gyakorlati alkalmassági vizsga három részből áll:

 

Nagycsoportos alkalmassági vizsga(Az összes felvételizőt közös tréning közben egyszerre tekinti meg a felvételi bizottság. Elsősorban a mozgáskövetés képességét, mozgásreakció időt, alkati tulajdonságokat méri fel a bizottság. )

Kiscsoportos alkalmassági vizsga(3-4 fő)  A kiscsoportos  alkalmassági vizsga anyaga:

  • Ritmuskészség vizsgálata (pl. ritmusok visszatapsolása, dobogása hallás után, zenében elhelyezve)
  • Alkat (pl. hajlékonyság, tágság, rugalmasság)
  • Mozgáskoordináció vizsgálata (pl. ellentétes irányú mozdulatok egyidejű megvalósítása)
  • Mozgásemlékezet vizsgálata (pl. rövid mozdulatsor bemutatás utáni ismétlése, ill. a mozdulatok zenei elhelyezése)

 

Egyéni elbeszélgetés(célja az általános műveltségen túl a táncos akarat, rátermettség megítélése)

  • Népdaléneklés (a tanuló által hozott, 15 népdalt tartalmazó listáról, egy népdalt kell elénekelni a jelentkezőnek)

 

Pontegyenlőség esetén a törvényi előírások szem előtt tartása mellett a jobb közismereti pontszámot elérőt helyezzük előrébb a felvételi rangsorban.

A felvételi során csak a tagozat tanárai által megszabott feladatokat értékeli a felvételi bizottság, önálló produkció bemutatására nincs lehetőség.

A gyakorlati alkalmassági vizsgán általános készségeket, képességeket vizsgálunk, így a táncos előképzettség hiánya nem jelent hátrányt, amennyiben a tapasztalt készségek, képességek megfelelőek és fejleszthetőek.

A jobb megfigyelés, ill. a jelentkezők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a felvételin a tagozat által megszabott öltözetben kell megjelenni.

 

A maximálisan elérhető felvételi pontszám: 210 pont.

 

 

 Károly Enikő
intézményvezető