Main menu

Módosításra a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben van lehetőség kizárólag 2018. március 21-én és 22-én, a felvételi lapok kitöltésével megegyező módon: sorrendmódosítás vagy intézményen belüli új tanulmányi terület felvétele esetén. Új intézmény nem jelölhető meg!

 

A NYÍREGYHÁZI MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
2018/2019-es tanévben induló osztályainak
FELVÉTELI RENDSZERE ÉS KÖVETELMÉNYE

 

Zeneművészeti tagozat felvételi követelménye

Feladatellátási hely kódja: 001

 

A tagozat felvételi rangsorát a hozott pontszámok és az alkalmassági vizsgán szerzett pontszámok összege alapján állapítjuk meg.

A hozott pontszámokat a tanuló 7. osztály évvégén és 8. osztály félévkor magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és az ének-zene tantárgyakból szerzett érdemjegyeinek összege adja. Maximálisan szerezhető összes hozott pontszám: 60 pont

A felvételi vizsgán a szerzett pontszámot, a szakmai alkalmassági vizsgán kapható pontok adják. Az alkalmassági vizsga összpontszáma az alábbi részpontszámokból áll össze:

 

Klasszikus zenész, Magánénekes, Népi énekes, Népzenész

- főtárgy /hangszeres szak, énekes szak, népzenész szak /     30 pont

- szolfézs – zeneelmélet írásbeli alkalmassági                          20 pont

- szolfézs – zeneelmélet szóbeli alkalmassági                           10 pont

A maximálisan elérhető felvételi pontszám: 120 pont

 

Zeneelmélet-szolfézs szak

- zongorakötelező                                                      20 pont

- szolfézs – zeneelmélet írásbeli alkalmassági           30 pont

- szolfézs – zeneelmélet szóbeli alkalmassági            10 pont

Maximálisan szerezhető összes szerzett pontszám: 120 pont

 

 

Részletes felvételi követelmények: 

Klasszikus zenész / hangszeres szak, zeneelmélet-szolfézs szak, magánénekes

Népzene szak

Gyakorlatos színész 

 

 Károly Enikő
intézményvezető