Main menu

Gyakorlatos színész - Színházi és filmszínész

Kód: 4000

 

A Gyakorlatos színész képzésre az irodalom- és színházszerető nyolcadikosok jelentkezését várjuk.

A képzés a színészmesterség elsajátításán túl nagy hangsúlyt fektet a zenei- és a táncoktatásra is, azért, hogy a növendékek minél szélesebb körű szakmai képzésben részesüljenek annak érdekében, hogy felsőfokú továbbtanulásuk sikeres legyen. A képzés során félévente színházi fellépéseken, termi vizsgákon mutatják be az addig tanultakat.

A képzés 4 + 1 éves, az első 4 évben párhuzamos művészeti oktatás folyik, melynek végén érettségi vizsgát tesznek a tanulók. Az érettségivel 51 345 05 számú Előadóművészeti program- és projektszervező szakképesítés szerezhető meg. Az utolsó évfolyamon (13. évfolyam) a növendékek idegen nyelvi és magas óraszámú szakmai tantárgyak oktatásában részesülnek, melynek végén gyakorlatos színész OKJ-s vizsgát tehetnek.

A Gyakorlatos színész képzésre szakmai alkalmassági vizsgával lehet bekerülni, melynek helyszíne a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium Hangversenyterme. A felvételi pontszám az általános iskolai tanulmányai eredményekből és a szakmai alkalmassági vizsgán szerzett pontokból áll össze.

A tagozat felvételi rangsorát a hozott pontszámok és az alkalmassági vizsgán szerzett pontszámok összege alapján állapítjuk meg.

hozott pontszámokat a tanuló 7. osztály évvégén és 8. osztály félévkor magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és az ének-zene tantárgyakból szerzett érdemjegyeinek összege adja. Maximálisan szerezhető összes hozott pontszám: 60 pont

A felvételi vizsgán a szerzett pontszámot, a szakmai alkalmassági vizsgán kapható pontok adják. Az alkalmassági vizsga összpontszáma az alábbi részpontszámokból áll össze:

Beszéd:                    20 pont

Ének:                       10 pont

Mozgás:                   10 pont

Helyzetgyakorlat:     20 pont

 

A maximálisan elérhető felvételi pontszám: 120 pont

 

 

A szakmai alkalmassági vizsga részei

 

Beszéd:

  • egy szabadon választott Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós és egy kortárs költő verse
  • az alábbi prózai művek előadása (felolvasása):

Petőfi Sándor: Az apostol -részlet-

Sütő András: Az én Latinovics- ereklyém -részlet-

Nemes Nagy Ágnes: Film, a 18. századból Kazinczyról -részlet-

Esterházy Péter: A szavak csodálatos életéből -részlet-

Márai Sándor: A nőkről általában

Örkény István: A végzet

A prózai szövegek letölthetőek.

 

Ének:

  • két szabadon választott dal előadása (népdal, műdal)

 

Mozgás:

  • a ritmusérzék, a testi koordináció bemutatása
  • mozgásgyakorlatok, melyeket csoportban, párban vagy egyedül kell megoldani

 

Helyzetgyakorlat:

  • kommunikációs és improvizációs feladatok

 

 

A feladatok jellegére való tekintettel javasoljuk a kényelmes ruhát és cipőt, amiben szabadon lehet mozogni.