Main menu

A NYÍREGYHÁZI MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
2018/2019-es tanévben induló osztályainak
FELVÉTELI RENDSZERE ÉS KÖVETELMÉNYE

 

 Képző- és Iparművészeti tagozat felvételi követelménye

Feladatellátási hely kódja: 001

Kód: 2001      Festő

Kód: 2002      Grafikus

Kód: 2003      Kerámiaműves

 

A tagozat felvételi rangsorát a hozott pontszámok és az alkalmassági vizsgán szerzett pontszámok összege alapján állapítjuk meg.

A hozott pontszámokat a tanuló 7. osztály évvégén és 8. osztály félévkor magyar nyelvtan, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyakból szerzett érdemjegyeinek összege adja. Maximálisan szerezhető összes hozott pontszám: 50 pont

A felvételi vizsgán a maximálisan szerezhető összes szerzett pontszám: 100 pont

A felvételi alkalmassági vizsga három szakmai feladatból és a szóbeli elbeszélgetésből áll. A szóbeli elbeszélgetést nem pontozzuk.

 

A szakmai feladatok leírása:

  1. Rajzi feladat

Csendélet látványelvű, tónusos ábrázolása.

Értékelési szempont: kompozíció, térbeli, aránybeli, szerkezeti, tónusbeli pontosság.

A feladathoz a felvételiző ceruzát használhat, a rendelkezésre álló idő 60 perc.

Elérhető pontszám: 50 pont.

  1. Festési feladat

Színvázlat készítése. Csendélet festése.

Értékelési szempont: A látvány színgazdagságának érzékeny megjelenítése.

A feladathoz vízfesték használható, a rendelkezésre álló idő 45 perc.

Elérhető pontszám: 30 pont.

  1. Mintázási feladat

Egy valós vagy elképzelt forma megmintázása.

Értékelési szempont: a forma arányossága, hasonlósága, ötletessége.

A feladathoz gyurma vagy agyag használható, a rendelkezésre álló idő 45 perc.

Elérhető pontszám: 20 pont.

 

A maximálisan elérhető felvételi pontszám: 150 pont.

 Károly Enikő
intézményvezető