Main menu

TÁNCMŰVÉSZETI TAGOZAT

 

A Táncművészeti tagozaton a közismereti és a szakmai képzés párhuzamosan folyik a 9-12. évfolyam végéig, amikor a tanulók érettségit és 51 345 05 számú Előadóművészeti program- és projektszervező OKJ-s szakmai vizsgát tesznek. Az ezt követő 13. évfolyamon már csak szakmai tárgyakat tanulnak, és a végén OKJ-s szakmai vizsgát tesznek a növendékek. A Táncművészeti tagozaton a képzés 5 éves.

Végzett növendékeink tanulmányaik elvégzése után elhelyezkedhetnek

  • színházaknál színházi táncosként,
  • profi együtteseknél hivatásos táncosként,
  • amatőr együtteseknélasszisztensként,
  • művészeti munkatársként.

Mindezeken túl, a sikeres felvételi után folytathatják tanulmányaikat a Magyar Táncművészeti Főiskola és a Budapest Kortárstánc Főiskola pedagógus, művész, ill. egyéb képzésén is. Tanulmányaik befejezése után így táncpedagógusként is tevékenykedhetnek.

Általános műveltségük birtokában – melynek gyarapodását a közismereti tárgyak tanulása biztosítja - sikerrel felvételizhetnek elsősorban a humán jellegű főiskolákra, egyetemekre (tanárképző, egyetem-bölcsész kar, néprajz, tanítóképző, színművészeti, stb.).

A tagozatunkon tanító mesterek országosan, valamint nemzetközileg is ismert és elismert táncosai, pedagógusai, koreográfusai a néptáncnak és a moderntáncnak. Munkájuk eredményességét bizonyítja, hogy nincs olyan profi néptáncegyüttes, felsőfokú táncművészeti oktatási intézmény, ahova végzett növendékeinknek ne sikerült volna még bejutni néptáncból, illetve moderntáncból. Növendékeink rendszeresen, nagy sikerrel vesznek részt az amatőr és profi világ versenyein, fesztiváljain.

 

Szilágyi Zsolt

Táncművészeti tagozatvezető