Main menu

NÉPZENE SZAK

 

Népi énekes felvételi anyaga:

2 szokásdallam:

 • egy a jeles napokhoz, és egy az emberi élet fordulóihoz kötődő dallam, vagy teljes népballada (max. 4 perc),
 • egy régi stílusú, parlando – rubato előadásmódú lírai dal,
 • két giusto, egy szimmetrikus és egy aszimmetrikus metrumú táncdallam.

A dalokat legalább három népzenei dialektusterületről kell válogatni.
A felvételi anyagát kívülről, kíséret nélkül kell előadni.
Gégeorvosi igazolás szükséges.

 

Citera felvételi anyaga:

 • A zeneiskola utolsó évfolyamának megfelelő népzenei hangszeres és elméleti felkészültség.
 • A felvételiző legyen képes a saját hangszerét bemutatni.
 • Ismerjen neves citerás előadókat.
  Tudja felsorolni a citera típusokat.
  Ismerje a hangszer rövid történetét.
 • Két népzenei dialektus bemutatása citerán.
 • Szabadon összeállított dalcsokor eljátszása, amely tartalmazzon parlando – rubato népdalt, egy középgyors csárdás dallamot és egy frisset.
 • Tájegységnek megfelelő játéktechnika alkalmazása.
 • Saját ének kísérete citerával

 

Népi hegedű felvételi anyaga:

Két népzenei dialektus tánczenéjéből egy – egy tánczenei folyamat játszása (min. 2 tánctípus folyamatonként, maximum 5 – 5 percben)

 

Népi brácsa felvételi anyaga:

Háromhúros brácsán

 • (kontrán) dúr, moll és szűkített akkordok ismerete, egyszerűbb akkordmenetek tiszta, ritmusos eljátszása,
 • 4 különböző düvő és
 • 2 esztam vonásnem.

Négyhúros brácsán

 • kétoktávos skála akkordfelbontásokkal,
 • 2 népzenei dialektusterület tánczenéjéből választott egy – egy tánczenei folyamat eljátszása (min. 2 tánctípus folyamatonként, max. 5 – 5 percben)

 

Népi bőgő, cselló ütőgardon felvételi anyaga:

A növendék korábban tanult hangszerén tudjon

 • kísérni, vagy játszani két népzenei dialektus zenéjéből legalább öt 4/4 – es metrumú lassú csárdás dallamot,
 • legalább öt 2/4 – es metrumú kanásztánc (ugrós) vagy legényes dallamot,
 • legalább öt 2/4 – es, vagy 4/4 – es metrumú gyors csárdás (sebes, friss) dallamot,
 • legalább öt parlando – rubato dallamot.


A dalok, illetve dallamok háromnegyede legyen oktáv, vagy annál nagyobb hangterjedelmű, továbbá egyharmada legyen régi stílusú népdal. A daloknak min. a felét tudja szöveggel is énekelni.

 

Népi klarinét, tárogató felvételi anyaga:

 • Dúr és összhangzatos moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig,
 • egy szabadon választott etűd,
 • két magyar népdal hangszeres változata stílusos díszítéssel, két tájegység táncrendjéből
 • min. két – két tánctípus stílusos megszólaltatása.

 

Népi furulya, duda felvételi anyaga:

A tanuló korábban tanult fafúvós hangszerén tudjon

 • legalább öt 4/4 – es metrumú lassú csárdás dallamot,
 • legalább öt 2/4 – es metrumú kanásztánc (ugrós) vagy legényes dallamot,
 • legalább öt 2/4 – es vagy 4/4 -.es metrumú gyors csárdása (sebes, friss) dallamot,
 • legalább öt parlando – rubato dallamot.

A dalok, illetve dallamok háromnegyede legyen oktáv, vagy annál nagyobb hangterjedelmű, továbbá egyharmada legyen régi stílusú népdal. A daloknak min. a felét tudja szöveggel is énekelni.

 

Tekerő felvételi anyaga:

A felvételin a növendék azon a hangszeren játsszon, amelyen korábban tanult. Ezen tudjon népdalokat és népi táncdallamokat játszani, valamint kísérni.

 • Tudjon továbbá legalább öt 4/4 – es metrumú lassú csárdás dallamot,
 • legalább öt 2/4 – es metrumú kanásztánc, vagy legényes dallamot,
 • legalább öt 2/4 – es vagy 4/4 – es metrumú gyors csárdás (sebes, friss) dallamot,
 • legalább öt parlando – rubato dallamot.

A kiválasztott dallamanyagban több stílusréteg és több népzenei dialektusterület is képviselve legyen. A daloknak legalább a felét szöveggel énekelni is tudni kell.

 

Szolfézs – zeneelmélet felvételi anyaga:

Írásbeli alkalmassági:

 • 8 hangközből álló hangközmenet lejegyzése hallás után a hangközök megnevezésével együtt (3 diktálás)
 • 4-6 hármashangzat építése megadott hangra a bővített hangzatot oldással együtt (dúr, moll, szűkített, bővített hangzatok és fordításaik)
 • 5 hármashangzat felismerése, megnevezése hallás után (dúr, moll, szűkített, bővített hangzatok, 3 diktálás)
 • Könnyű sorszerkezetű új stílusú magyar népdal lejegyzése szöveggel.  (6 diktálás)
 • Modális hangsorok építése megadott hangra
 • 8 ütemes ritmus lejegyzése hallás után (6 diktálás)

Szóbeli alkalmassági:

 • 5-5 régi és új stílusú népdal éneklése szöveggel, szolmizálva
 • Népdalok elemzése
 • Egyszerű bécsi klasszikus idézet lapról-olvasása szolmizálva vagy abc-s névvel