Main menu

 

II. NÉPZENÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS

NÉPZENE SZAK

 

Népi énekes felvételi anyaga:          Kód: 1007

2 szokásdallam:

 • egy a jeles napokhoz, és egy az emberi élet fordulóihoz kötődő dallam, vagy teljes népballada (max. 4 perc),

 • egy régi stílusú, parlando – rubato előadásmódú lírai dal,

 • két giusto, egy szimmetrikus és egy aszimmetrikus metrumú táncdallam.

 • Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva).

A dalokat legalább három népzenei dialektusterületről kell válogatni.
A felvételi anyagát kívülről, kíséret nélkül kell előadni.
Gégeorvosi igazolás szükséges.

 

Népi klarinét, tárogató felvételi anyaga:          Kód: 1008

 • Dúr és összhangzatos moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig,

 • egy szabadon választott etűd,

 • két magyar népdal hangszeres változata stílusos díszítéssel, két tájegység táncrendjéből

 • min. két – két tánctípus stílusos megszólaltatása.

 • Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva).

 

Népi furulya, duda felvételi anyaga:          Kód: 1008

A tanuló korábban tanult fafúvós hangszerén tudjon

 • legalább öt 4/4 – es metrumú lassú csárdás dallamot,

 • legalább öt 2/4 – es metrumú kanásztánc (ugrós) vagy legényes dallamot,

 • legalább öt 2/4 – es vagy 4/4 -.es metrumú gyors csárdása (sebes, friss) dallamot,

 • legalább öt parlando – rubato dallamot.

 • Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva).

A dalok, illetve dallamok háromnegyede legyen oktáv, vagy annál nagyobb hangterjedelmű, továbbá egyharmada legyen régi stílusú népdal. A daloknak min. a felét tudja szöveggel is énekelni.

 

Citera felvételi anyaga:          Kód: 1009

 • A zeneiskola utolsó évfolyamának megfelelő népzenei hangszeres és elméleti felkészültség.

 • A felvételiző legyen képes a saját hangszerét bemutatni.

 • Ismerjen neves citerás előadókat.
  Tudja felsorolni a citera típusokat.
  Ismerje a hangszer rövid történetét.

 • Két népzenei dialektus bemutatása citerán.

 • Szabadon összeállított dalcsokor eljátszása, amely tartalmazzon parlando – rubato népdalt, egy középgyors csárdás dallamot és egy frisset.

 • Tájegységnek megfelelő játéktechnika alkalmazása.

 • Saját ének kísérete citerával

 • Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva).

 

Népi hegedű felvételi anyaga:          Kód: 1009

Két népzenei dialektus tánczenéjéből egy – egy tánczenei folyamat játszása (min. 2 tánctípus folyamatonként, maximum 5 – 5 percben)

Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva).

 

Népi brácsa felvételi anyaga:          Kód: 1009

Háromhúros brácsán

 • (kontrán) dúr, moll és szűkített akkordok ismerete, egyszerűbb akkordmenetek tiszta, ritmusos eljátszása,

 • 4 különböző düvő és

 • 2 esztam vonásnem.

 • Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva).

Négyhúros brácsán

 • kétoktávos skála akkordfelbontásokkal,

 • 2 népzenei dialektusterület tánczenéjéből választott egy – egy tánczenei folyamat eljátszása (min. 2 tánctípus folyamatonként, max. 5 – 5 percben)

 • Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva).

 

Népi bőgő, cselló ütőgardon felvételi anyaga:          Kód: 1009

A növendék korábban tanult hangszerén tudjon

 • kísérni, vagy játszani két népzenei dialektus zenéjéből legalább öt 4/4 – es metrumú lassú csárdás dallamot,

 • legalább öt 2/4 – es metrumú kanásztánc (ugrós) vagy legényes dallamot,

 • legalább öt 2/4 – es, vagy 4/4 – es metrumú gyors csárdás (sebes, friss) dallamot,

 • legalább öt parlando – rubato dallamot.

 • Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva).

A dalok, illetve dallamok háromnegyede legyen oktáv, vagy annál nagyobb hangterjedelmű, továbbá egyharmada legyen régi stílusú népdal. A daloknak min. a felét tudja szöveggel is énekelni.

 

Tekerő felvételi anyaga:          Kód: 1009

A felvételin a növendék azon a hangszeren játsszon, amelyen korábban tanult. Ezen tudjon népdalokat és népi táncdallamokat játszani, valamint kísérni.

 • Tudjon továbbá legalább öt 4/4 – es metrumú lassú csárdás dallamot,

 • legalább öt 2/4 – es metrumú kanásztánc, vagy legényes dallamot,

 • legalább öt 2/4 – es vagy 4/4 – es metrumú gyors csárdás (sebes, friss) dallamot,

 • legalább öt parlando – rubato dallamot.

 • Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva).

A kiválasztott dallamanyagban több stílusréteg és több népzenei dialektusterület is képviselve legyen. A daloknak legalább a felét szöveggel énekelni is tudni kell.

 

Népi cimbalom felvételi anyaga:                  Kód: 1009

 • 3#, 3b előjegyzésig skálajáték, akkordjáték

 • kromatikus skála

 • egy dunántúli és egy erdélyi dialektus összeállítása

 • egy szabadon választott dialektus összeállítása

 • Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva).

 

Népi harmonika felvételi anyaga:                Kód: 1010

 • 2 összeállítás a Kárpát-medence hagyományos harmonika zenéjéből:

 • Vajdaszentiványi népzene: 3 tetszőlegesen kiválasztott táncnemből (Vajdaszentiványi népzene I-II kötet hangzóanyaga felhasználásával), prímást az intézmény biztosítja (maximum 5 percben)

 • Szabadon választott népzenei szemelvény bemutatása (maximum 3 percben)

 • Blattolás énekelve (ABC-s névvel vagy szolmizálva)

 

Szolfézs – zeneelmélet felvételi anyaga:

Írásbeli alkalmassági:

 • 8 hangközből álló hangközmenet lejegyzése hallás után a hangközök megnevezésével együtt (3 diktálás)
 • 4-6 hármashangzat építése megadott hangra a bővített hangzatot oldással együtt (dúr, moll, szűkített, bővített hangzatok és fordításaik)
 • 5 hármashangzat felismerése, megnevezése hallás után (dúr, moll, szűkített, bővített hangzatok, 3 diktálás)
 • Könnyű sorszerkezetű új stílusú magyar népdal lejegyzése szöveggel.  (6 diktálás)
 • Modális hangsorok építése megadott hangra
 • 8 ütemes ritmus lejegyzése hallás után (6 diktálás)

Szóbeli alkalmassági:

 • 5-5 régi és új stílusú népdal éneklése szöveggel, szolmizálva
 • Népdalok elemzése
 • Egyszerű bécsi klasszikus idézet lapról-olvasása szolmizálva vagy abc-s névvel